• Bedrijfsinformatie
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tread-Up bv. tevens handelend onder de namen NEWstairs traprenovatie & -bekleding en NEWstairs, gevestigd aan Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nederland: Oude Graaf 6 | 6002 NL Weert | +31 (0)495 71 20 28 | 0800 77 592 22
https://newstairs.nl | info@newstairs.com


België: Postbus 66 | 3900 Pelt | +32 (0) 11 92 29 24
https://newstairs.be | https://newstairs.be/fr | info@newstairs.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
NEWstairs traprenovatie & -bekleding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over de activiteiten op onze website

 • Gegevens over het surfgedrag over verschillende websites heen

 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NEWstairs traprenovatie & -bekleding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien je daar toestemming voor hebt gegeven

 • NEWstairs traprenovatie & -bekleding analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren

 • NEWstairs traprenovatie & -bekleding volgt het surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NEWstairs traprenovatie & -bekleding bewaart je persoons- en contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.


Persoons- & Contactgegevens
De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan de aanvraag te voldoen, bijvoorbeeld om in contact te komen en eventueel daarna voor de uitvoering van onze diensten. Wij registreren en verwerken je persoons- en contactgegevens om je te kunnen informeren over onze producten, het beantwoorden van je vraag en/of het maken van een afspraak aan huis en/of de uitvoering van één van onze diensten.


Het e-mailadres gebruiken wij daarnaast voor de bevestiging van een gemaakte adviesafspraak aan huis en voor het versturen van onze nieuwsbrief indien je daar toestemming voor hebt gegeven. De bewaartermijn bedraagt tenminste de tijdsduur die nodig is om aan je initiële (aan)vraag te voldoen.


Indien je een aankoop doet bij NEWstairs traprenovatie & -bekleding bewaren wij de persoons- en contactgegevens zolang als nodig is voor de gehele uitvoering en afwikkeling van deze aankoop. De bewaartermijn bedraagt in dit geval tenminste de geldende garantietermijn.


Delen van persoonsgegevens met derden
NEWstairs traprenovatie & -bekleding verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. NEWstairs traprenovatie & -bekleding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NEWstairs traprenovatie & -bekleding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies; om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, voorkeuren op te slaan, inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag en ook voor het laten zien van gepersonaliseerde advertenties. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Meer informatie over het verzamelen van (persoonlijke) data door Google vind je hier.


Wat doen cookies?
Er zijn 3 typen cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat je van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website 'onthouden' door een cookie te plaatsen.

 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
  Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina's je bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen.

 3. Overige cookies
  Voor overige cookies is het noodzakelijk om toestemming te vragen, waaronder tracking cookies.

Bezwaar tegen cookies?
Als je de site www.newstairs.nl, www.newstairs.be en/of www.newstairs.be/fr gebruikt, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van cookies van type 1 en 2. Voor type 3 cookies moet je expliciet toestemming geven. Cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van de browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vind je in de helpfunctie van je browser.


Welke cookies plaatst NEWstairs?
Hieronder zie je welke cookies www.newstairs.nl, www.newstairs.be en www.newstairs.be/fr plaatsen voor elk van de 3 typen uit 'Wat doen cookies?' hierboven.


Functionele cookies (type 1)
De volgende cookies zijn nodig om de website te laten werken:

Naam: GCLB
Aanbieder: Feedback Company
Geldigheid: Sessie
Doel: Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere netwerkkoppelingen of servers.


Analytische cookies (type 2)
www.newstairs.nl, www.newstairs.be en www.newstairs.be/fr verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de betreffende website. Dit gebeurt met het product Analytics van het bedrijf Google. NEWstairs houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving. De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

 • het IP-adres van de internetaanbieder;

 • de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);

 • vanaf welke pagina je op deze website bent terechtgekomen;

 • wanneer en hoe lang je deze website bezoekt;

 • welke pagina's op deze website je bekijkt.


Naam: _ga
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 2 jaar
Doel: Wordt gebruikt om bezoekers te kunnen onderscheiden.


Naam: _gid
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 1 dag
Doel: Wordt gebruikt om bezoekers te kunnen onderscheiden.


Naam: _gatUA-38679293-1
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 1 minuut
Doel: Wordt gebruikt om de dataverzameling te reguleren.


Naam: _gat_gtag _UA11391427_2
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 90 dagen
Doel: Wordt gebruikt voor AdWords campagnegegevens, bij een koppeling met Google Analytics.


Overige cookies (type 3)
NEWstairs gebruikt diensten van derden om verdere gegevens over bezoekers te vergaren. Deze diensten plaatsen tracking cookies wanneer de bezoeker daarvoor toestemming heeft gegeven.


Naam: gcl_au
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 3 maanden
Doel: Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Naam: _fbp
Aanbieder: Google Tag Manager
Geldigheid: 3 maanden
Doel: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.


Naam: NID
Aanbieder: Google reCAPTCHA
Geldigheid: 90 dagen
Doel: Controleert anoniem of je een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten.


Naam: _hjid
Aanbieder: Hotjar
Geldigheid: 1 jaar
Doel: Wordt door Hotjar gebruikt om terug te vinden of de bezoeker in analyses mee wordt genomen.


Naam: IDE
Aanbieder: Double Click (Google)
Geldigheid: 2 jaar
Doel: Deze cookie helpt om advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie wordt gedeeld met Double Click (onderdeel van Google).


Naam: MUID
Aanbieder: Bing (Microsoft)
Geldigheid: 1 jaar
Doel: Via deze cookie worden de gegevens gesynchroniseerd tussen websites van Microsoft, zodat op verschillende websites dezelfde relevante advertenties worden getoond. Deze informatie wordt gedeeld met Microsoft.


Naam: fr
Aanbieder: Facebook
Geldigheid: 2 jaar
Doel: Via deze cookie wordt geverifieerd of je bent ingelogd bij Facebook zodat je teksten gemakkelijk kunt liken of sharen. Hiermee worden ook de advertentiecampagnes op websites van Facebook geoptimaliseerd en relevante advertenties geserveerd. Deze informatie wordt gedeeld met Facebook.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NEWstairs traprenovatie & -bekleding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@newstairs.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. NEWstairs traprenovatie & -bekleding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NEWstairs traprenovatie & -bekleding neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@newstairs.com.


Wijzigingen in het Privacybeleid
NEWstairs traprenovatie & -bekleding behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. We adviseren de Gebruiker dan ook regelmatig op deze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 19-02-2020.